Půjčky online - Úvěry - Lombardný úvěr online

Je to typ úvěru, který je zajištěn založením movité věci nebo práva. Domlouvá se na fixní částku a má pevnou lhůtu splatnosti. Poskytuje se ve výši 60 - 90% z hodnoty zástavy. Pokud lombardný úvěr nebude splacen, banka uplatní své právo vyplývající ze zástavního práva.


rozlišujeme:
lombardný úvěr na cenné papíry,
lombardný úvěr na zboží,
lombardný úvěr na pohledávky.

Lombardný úvěr na cenné papíry
- tento úvěr je výhodný pro banku i pro dlužníka. Banka může v případě nesplacení úvěru založené cenné papíry rychle zpeněžit, protože mají dobrou obchodovatelnost. Dlužník nemusí prodávat cenné papíry když potřebuje peněžní prostředky jen dočasně. Nárok na výsost z těchto cenných papírů mu zůstává. Částka úvěru bývá v hodnotě 2 / 3 až 3 / 4 z hodnoty zastavených cenných papírů.

Lombardný úvěr na zboží
- poskytuje se na zboží, se kterým se dobře obchoduje. Zboží se nezakládá fyzicky, ale pouze prostřednictvím dispozičních dokladů, které osvědčují vlastnictví zboží. Pro banku je poměrně riskantní, kvůli výkyvům cen zboží.

Lombardný úvěr na pohledávky
- tento typ využívají klienti, kteří svým odběratelům poskytují nezajištěné obchodní úvěry. Úvěr se poskytuje na základě smlouvy o postoupení pohledávek.


Jak si správně vybrat finanční produkt úvěr

Typy úvěrů

půjčky Akceptační a avaloví úvěr
Akceptační a avala úvěr Akceptační a avala úvěr řadíme mezi směnečné úvěry.

půjčky Lombardný úvěr
Lombardný úvěr je to typ úvěru, který je zajištěn založením movité věci nebo práva.

půjčky Spotřebitelský úvěr
Spotrebný úver Spotrebné úvery sú poskytované bankovými aj nebankovými inštitúciami.

půjčky Eskontný úvěr
Eskontný úvěr - eskontný úvěr patří mezi směnečné úvěry.

půjčky Kontokorentní úvěr
Kontokorentní úvěr patří mezi nejrozšířenější bankovní úvěry. Banka ho poskytuje klientovi na jeho běžný účet.

půjčky Úvěr
Základní členění úvěrů 1. Podle doby, na kterou se úvěr poskytuje: krátkodobé úvěry, střednědobé úvěry, dlouhodobé úvěry.


Základní informaceTOPlist
Alfa Elchron CZIN.eu Portál, katalog a vyhledávač internetových stránek.. Pozri.cz - vyhledávač