Půjčky online - Pojištění - Životní pojištění

Pojištění Životní pojištění funguje na tomto principu: Pokud nastane škodní událost, oprávněným osobám se vyplatí pojistné plnění, které je dohodnuto v pojistné smlouvě. Škodnou událostí se myslí smrt pojištěnce. Oprávněnými osobami jsou osoby uvedené v pojistné smlouvě nebo dědicové.


Při životním pojištění je třeba určit základní rizika, kterými jsou riziko smrti a riziko dožití. Riziko smrti shrnuje smrt, která nastala úrazem, nemocí nebo stářím. Riziko dožití představuje vytváření dostatečné finanční rezervy do budoucna.

Pojištěním se snažíme krýt ty správné rizika, zvolit si adekvátní pojistnou částku a platit optimální pojistné.

Základní varianty životních pojištění:
Rizikové pojištění pro případ smrti - vztahuje se na případ jakéhokoliv způsobu smrti.

Dočasné pojištění pro případ smrti - doba trvání je kratší období, obvykle 1 - 20 let.

Pojištění pro případ smrti nebo dožití - nejčastěji pojištění, ve kterém se spojují dva druhy pojištění. V případě smrti se vyplatí pojistná částka pozůstalým, v případě dožití se vyplatí pojistná částka pojištěnému.

Druhy životního pojištění:

Na trhu existuje množství životních pojištění, které nabízejí jednolivé pojišťovny: rizikové, kapitálové, flexibilní, investiční, důchodové. Bližší se podíváme na první dva.

RIZIKOVÉ - neobsahuje spořící složku, v případě ukončení pojistné smlouvy se nevyplácí žádné pojistné plnění, pojistná částka je vyplacena v případě smrti klienta.

KAPITÁLOVÉ - zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Je to forma pojištění, která nabízí zhodnocování finančních prostředků.


Jak si správně vybrat finanční produkt pojištění

Typy pojištění

pojisteni Životní pojištění
Pokud nastane škodní událost, oprávněným osobám se vyplatí pojistné plnění.

pojisteni Zdravotní pojištění
Povinné veřejné zdravotní pojištění a dobrovolné veřejné zdravotní pojištění.

pojisteni Neživotní pojištění
Je to pojištění movitých a nemovitých věcí, které vlastní zájemce o pojištění.

pojisteni Důchodové pojištění
Zajišťuje příjem ve stáří, v případě poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost

pojisteni Pojištění: zakladní charakteristiky
Klient pojištěním chrání sebe, své blízké, svůj majetek, své zájmy.


Základní informaceTOPlist
Alfa Elchron CZIN.eu Portál, katalog a vyhledávač internetových stránek.. Pozri.cz - vyhledávač