Půjčky online - Hypotéky - Hypoteční úvěr


Hypotéky Řadíme ho k dlouhodobým úvěrům, protože doba splácení je v rozmezí 4 - 30 let. Je určen pro investování peněžních prostředků do nemovitostí. Musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Použití:
koupě nemovitostí,
financování výstavby, přestavby, oprav a modernizace nemovitostí,
vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků týkajících se nemovitosti.

Může být poskytnuta na již existující nemovitost nebo nemovitost, která teprve vznikne výstavbou. Úvěrová částka obvykle odpovídá 70% z ceny nemovitosti.

Podmínky:
vklad zástavního práva do pozemkové knihy na katastrálním úřadě,
pojištění majetku ve prospěch banky.

Poskytnutím úvěru vlastník ztrácí právo disponovat s majetkem, iv případě, že převážná část úvěru je splacena.


Jak si správně vybrat finanční produkt hypotéka

Typy hypoték

Hypotéky Komunální úvěr
Tento typ úvěru je zajištěn zástavním právem k nemovitosti obce nebo vyššího územního celku.

Hypotéky Hypotéky
Řadíme ho k dlouhodobým úvěrům, protože doba splácení je v rozmezí 4 - 30 let. Je určen pro investování peněžních prostředků do nemovitostí.

Hypotéky Americká hypotéka
Americká hypotéka Je druh hypotéky, která je sice zajištěna nemovitostí, ale je možné využít ji na cokoliv.

Hypotéky Hypotéka: zakladní charakteristiky
Tyto úvěry se zpravidla poskytují na financování těchto investic ...


Základní informaceTOPlist
Alfa Elchron CZIN.eu Portál, katalog a vyhledávač internetových stránek.. Pozri.cz - vyhledávač