Půjčky online - Pojištění - Neživotní pojištění

Pojištění V rámci neživotního pojištění rozlišujeme tyto kategorie:

pojištění majetku,
pojištění odpovědnosti za škodu,
cestovní pojištění,
pojištění osob.

Je to pojištění movitých a nemovitých věcí, které vlastní zájemce o pojištění. Zahrnuje například pojištění motorových vozidel, také pojištění nemovitostí, nebo zařízení domácností.Pojištění auta

povinné ručení - je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Jeho povinnost je zákonem stanovena. Poskytuje ochranu v případě způsobení škody na zdraví nebo na majetku.
havarijní pojištění - zabezpečuje náhradu škody nejen v případě nehody, ale i živelní pohromy či krádeži.
pojištění finanční ztráty - zajišťuje úhradu rozdílu mezi obecnou hodnotou vozidla a pořizovací cenu.

Pojištění domu a domácností

Zahrnuje tato rizika:

požár a výbuch, úder blesku,
zemětřesení, vichřice nebo krupobití,
zřícení letadla, sesuv půdy, zřícení laviny, pád stromů, stožárů a jiných předmětů,
voda z vodovodního zařízení,
úmyslné poškození nebo zničení.

Pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou zaměstnancem při výkonu povolání - chrání před neúmyslnou škodou a škodou způsobenou z nedbalosti,
v běžném občanském životě - vztahuje se na škody způsobené vámi, vašimi dětmi, nebo zvířaty na majetku nebo zdraví jiných,
způsobenou provozem podniku - škoda může být způsobena věcná nebo na životě. Pojistné plnění dostává poškozen.

Cestovní pojištění
pojištění léčebných výloh v zahraničí,
pojištění úrazu,
pojištění zavazadel,
pojištění odpovědnosti za škodu,
pojištění stornovacích poplatků,
pojištění nákladů na záchrannou činnost.


Jak si správně vybrat finanční produkt pojištění

Typy pojištění

pojisteni Životní pojištění
Pokud nastane škodní událost, oprávněným osobám se vyplatí pojistné plnění.

pojisteni Zdravotní pojištění
Povinné veřejné zdravotní pojištění a dobrovolné veřejné zdravotní pojištění.

pojisteni Neživotní pojištění
Je to pojištění movitých a nemovitých věcí, které vlastní zájemce o pojištění.

pojisteni Důchodové pojištění
Zajišťuje příjem ve stáří, v případě poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost

pojisteni Pojištění: zakladní charakteristiky
Klient pojištěním chrání sebe, své blízké, svůj majetek, své zájmy.


Základní informaceTOPlist
Alfa Elchron CZIN.eu Portál, katalog a vyhledávač internetových stránek.. Pozri.cz - vyhledávač