Půjčky online - Pojištění - Pojištění: zakladní charakteristiky

Pojištění Pojištění: zakladní charakteristiky

Klient pojištěním chrání sebe, své blízké, svůj majetek, své zájmy. Pojištění vzniká uzavřením pojistné smlouvy. V ní musí být dohodnuté základní skutečnosti, kterými jsou: pojistná částka, pojistná událost, doba trvání pojištění, výše pojistného.


Základní principy pojištění:
solidarita - všichni účastníci pojistného vztahu platí pojistné, a tím vytvářejí pojistně-technické rezervy,
podmíněna návratnost - pojistná částka bude vyplacena pouze v případě vzniku pojistné události,
neekvivalentnosť - znamená, že pojistné náhrady mohou být vyšší nebo nižší než pojistné.

Základní funkce pojištění:
primární funkce - transfer rizika na pojišťovnu,
akumulační-redistribuční - tvorba rezerv z přijatého pojistného a výplata pojistných náhrad v případě vzniku pojistné události,
kontrolní - probíhá během celého pojištění,
stimulační - spočívá v motivaci klienta chránit své zájmy uzavřením pojištění.


Jak si správně vybrat finanční produkt pojištění

Typy pojištění

pojisteni Životní pojištění
Pokud nastane škodní událost, oprávněným osobám se vyplatí pojistné plnění.

pojisteni Zdravotní pojištění
Povinné veřejné zdravotní pojištění a dobrovolné veřejné zdravotní pojištění.

pojisteni Neživotní pojištění
Je to pojištění movitých a nemovitých věcí, které vlastní zájemce o pojištění.

pojisteni Důchodové pojištění
Zajišťuje příjem ve stáří, v případě poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost

pojisteni Pojištění: zakladní charakteristiky
Klient pojištěním chrání sebe, své blízké, svůj majetek, své zájmy.


Základní informaceTOPlist
Alfa Elchron CZIN.eu Portál, katalog a vyhledávač internetových stránek.. Pozri.cz - vyhledávač