Půjčky online - Pojištění - Důchodové pojištění

Důchodové Pojištění Zajišťuje příjem ve stáří, v případě poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poistenaca av případě úmrtí.

členění:
starobní pojištění - zajištění příjmu ve stáří a pro případ smrti,
invalidní pojištění - v případě poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a také pro případ úmrtí.


Pojistné platí:
zaměstnanec,
zaměstnavatel,
povinně důchodovém pojištěna osoba samostatně výdělečně činná
dobrovolně důchodovém pojištěná osoba,
stát.

Povinně důchodovém pojištěnými osobami jsou:
povinně nemocensky pojištěný zaměstnanec,
povinně nemocensky pojištěna OSVČ,
fyzická osoba které je vyplácena úrazová renta,
rodič, osvojitel nebo zákonný zástupce dítěte s trvalým pobytem na území České republiky
- Který se řádně stará o dítě do šesti let jeho věku
- Který se řádně stará o dítě s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem po dovršení šesti letech jeho věku kterému se poskytuje peněžní příspěvek za opatrování.

Dobrovolně důchodovém pojištěná osoba:
osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, povolení k přechodnému pobytu, nebo povolení k trvalému pobytu,
minimální dovršen věk 16 let.

Ze systému starobního pojištění se poskytuje:
starobní důchod,
předčasný starobní důchod
vdovský důchod,
vdovecký důchod,
sirotčí důchod.

Ze systému invalidního pojištění se poskytuje:
invalidní důchod,
vdovský důchod,
vdovecký důchod,
sirotčí důchod.


Jak si správně vybrat finanční produkt pojištění

Typy pojištění

pojisteni Životní pojištění
Pokud nastane škodní událost, oprávněným osobám se vyplatí pojistné plnění.

pojisteni Zdravotní pojištění
Povinné veřejné zdravotní pojištění a dobrovolné veřejné zdravotní pojištění.

pojisteni Neživotní pojištění
Je to pojištění movitých a nemovitých věcí, které vlastní zájemce o pojištění.

pojisteni Důchodové pojištění
Zajišťuje příjem ve stáří, v případě poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost

pojisteni Pojištění: zakladní charakteristiky
Klient pojištěním chrání sebe, své blízké, svůj majetek, své zájmy.


Základní informaceTOPlist
Alfa Elchron CZIN.eu Portál, katalog a vyhledávač internetových stránek.. Pozri.cz - vyhledávač